Nhà Đất Thủ Đức 24h / Tin Tức / Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 của Thủ Đức House đạt 98,2% kế hoạch cả năm 2017

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 của Thủ Đức House đạt 98,2% kế hoạch cả năm 2017

Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm nay của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đạt 128 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch năm (130 tỷ đồng).

Thuduc House vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.483 tỷ đồng, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu thuần tăng trưởng cao nhờ các các hoạt động chiếm tỷ trọng lớn như bán hàng bất động sản, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đều tăng trưởng tốt. Đặc biệt nhất là bán hàng hóa tăng 240,6% từ 256 tỷ đồng lên 872 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm mạnh, giảm lần lượt 15,5% và 30% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường chứng khoán tăng nên công ty được hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước phải lập dự phòng 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản đầu tư vào cổ phiếu PVI, SC5, PPI khiến công ty còn khoản dự phòng giảm giá tới 29 tỷ đồng, tương đương giảm giá 66,3% giá trị đầu tư.

Trong kỳ chứng kiến lãi đột biến 625% từ các công ty liên kết, liên doanh. Thị trường chứng khoán tăng giúp công ty ghi nhận khoản lãi 9 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận khoản lãi 5 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Deawon – Thủ Đức.

Lợi nhuận trước thuế đạt 155 tỷ đồng, tăng 80,37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 128 tỷ đồng, tăng 84,2% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 98,5% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9, công ty có vốn điều lệ 816 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.687 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 2.895 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty đã phát hành 10.648.257 cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 15% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Như vậy, doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm nay của Thủ Đức House đã tăng 99,5% và 84,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp công ty đạt % kế hoạch doanh thu và 98,5% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2017.

Nhận ký gửi mua bán nhà đất quận Thủ Đức

Liên hệ: 0901.333.136 – Website: http://nhadatthuduc24h.com/

Nguồn Nguyễn Thành – NTD

Người Đăng mtuanqt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *