Nhà Đất Thủ Đức 24h / Tin Tức (page 2)

Tin Tức

Những trường hợp được bồi thường 100% giá trị nhà đất khi triển khai tuyến Metro số 2

Trường hợp trước đây nhà nước đã bán hóa giá bằng vàng thì được xem xét hỗ trợ bồi thường bằng 100% giá trị nhà, đất. Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố đã chấp thuận chủ trương bồi thường, hỗ trợ đối với nhà đất thuộc sở hữu tư …

Xem Thêm »